Co to jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada uprawnienia

Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada przywileje
28 sierpnia, 2020
Najnowsze sposoby izolacji termicznych
28 sierpnia, 2020

Według przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, używane w oddziałach ratownictwa zdrowia, życia oraz mienia ludzkiego. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład również pojazdy, których używają organy bezpieczeństwa i publicznego porządku. To znaczy, że pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki ratunkowe, pojazdy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji ma obowiązek zasygnalizować swój udział na jezdni, tak żeby pozostali uczestnicy ruchu mogli na nie właściwie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają przywileje, które mogą użyć tylko w ustalonych sytuacjach. W zwykłych sytuacjach drogowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad, tak jak pozostali kierowcy. Tylko w sytuacjach, gdy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo albo bierze udział w akcji ratowania mienia, życia zdrowia ludzkiego czy jest elementem kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo skorzystać ze swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość pominięcia przepisów ruchu czy pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą jechać pod prąd i stawać w miejscach zabronionych.

Wymogiem jest sygnalizowanie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Dźwięk nie jest konieczny w czasie postoju pojazdu, jednak zawsze potrzebne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie bezwarunkowo słuchać poleceń osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Co robić w obecności pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści oraz piesi muszą przestrzegać wyjątkowego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego powinna zjechać z drogi, umożliwiając prędką oraz bezpieczną drogę przejazdu. W takiej sytuacji dozwolony jest przejazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Najczęściej kierowcy zjeżdżają do pobliskiej krawędzi jezdni. Bywają sytuacje, kiedy nie należy stawać, żeby nie spowalniać ani nie powodować nagłego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo kierowcy, motocykliści czy pojazdy uprzywilejowane powinny wyjątkowo ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim znaleźć pomimo czerwonego światła. Ponadto piesi również muszą ustąpić pierwszeństwa dla radiowozu, karetki albo wozu strażackiego. Bezwzględnie niedopuszczalne jest wchodzenie na jezdnię, także mając zielone światło. Osoby, jakie już weszły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Lepiej wiedzieć o tych obowiązkach, ponieważ ignorowanie ich grozi mandatem.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza wiele wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu karetki, wozu strażackiego, radiowozu albo innego pojazdu uprzywilejowanego nie zastanawiamy się, kiedy biorą udział w akcji ratowniczej albo połączonej z utrzymaniem bezpieczeństwa. Wtedy zadaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak postępować, kiedy pojazd uprzywilejowany będzie obecny na drodze, ale nie będzie wykazywał swojego pośpiechu?

W obszarze zabudowanym niezależnie od położenia  kierowcom nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd ma włączone sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko poza terenem zabudowanym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, pod warunkiem, że nie uczestniczą w żadnej akcji. Podczas manewru wyprzedzania powinno się utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto wiedzieć, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny zawsze, a gdy tak się stanie i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze trzeba dbać o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zaważa na tym, że to drugi kierowca automatycznie ponosi winę za wywołanie wypadku. Każdy przypadek zawsze osądza się odrębnie, żeby powiedzieć, która ze stron nie zachowała właściwiej ostrożności oraz spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może zostać uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie warunki, jak sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do dostrzeżenia pojazdu uprzywilejowanego oraz odpowiedniej reakcji. Wpływ ma również ogólny rozwój sytuacji , a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.