Jaki pojazd to pojazd uprzywilejowany oraz jakie daje mu to uprawnienia

Najnowsze sposoby izolacji termicznych
28 sierpnia, 2020
Termokubek najlepszy dla Ciebie
29 sierpnia, 2020

Według przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, wykorzyastywane w formacjach ratownictwa życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład również pojazdy, które stosują oddziały bezpieczeństwa i publicznego porządku. To sprawia, że pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki ratunkowe, pojazdy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji bezwzględnie powinien ogłosić swoją obecność na drodze, tak by pozostali kierowcy mieli szansę na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają prawa, ale te mogą zastosować tylko w konkretnych przypadkach. W zwyczajnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do przepisów i zasad, tak jak pozostali kierowcy. Wyłącznie , gdy pojazd uprzywilejowany musi utrzymać bezpieczeństwo lub uczestniczy akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego lub jest częścią przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo użyć swoich praw. Owym prawem jest możliwość nieprzestrzegania zasad ruchu czy poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, jechać pod prąd i stawać w przestrzeniach niedozwolonych.

Warunkiem jest sygnalizowanie obecności sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Dźwięk nie jest potrzebny w trakcie postoju pojazdu, ale zawsze konieczne jest utrzymanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek w zupełności słuchać poleceń upoważnionej osoby do kierowania i kontroli ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Co robić podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści czy piesi muszą pilnować wyjątkowego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego powinna usunąć się z drogi, umożliwiając szybką i bezpieczną drogę . W takiej sytuacji dozwolony jest przejazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na przystanlu autobusowym lub zatoce. Zwykle kierowcy zbliżają się do najbliższej krawędzi jezdni. Niekiedy nie powinno stawać, by nie ograniczać ani nie powodować niespodziewanego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno kierowcy, motocykliści oraz pojazdy uprzywilejowane powinny szczególnie czujnie poruszać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim pojawić mimo czerwonego światła. Dodatkowo piesi także mają obowiązek uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu albo wozu strażackiego. Absolutnie nieprzepisowe jest wbieganie na jezdnię, również mając zielone światło. Osoby, co już wstąpiły na pasy, powinny pośpiesznie z nich zejść. Lepiej wiedzieć o tych regułach, bo niestosowanie się do nich grozi wysokim mandatem.

Czy wolno wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje sporo niepewności kierowców. O wyprzedzaniu pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu i innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, kiedy biorą udział w ratowniczej akcji albo połączonej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wówczas zadaniem każdego uczestnika ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Co robić, kiedy pojazd uprzywilejowany będzie obecny na drodze, jednak nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W obszarze zamieszkałym bez względu na położenie  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd ma włączone sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zamieszkałym grozi mandatem i punktami karnymi. Wyłącznie poza terenem mieszkalnym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, gdy nie uczestniczą w akcji. W trakcie manewru wymijania powinno się zachować niezwykłą ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny w każdej chwili, a wtedy i tak należy mu się bezpieczny przejazd. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy dbać o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, kto będzie odpowiedzialny?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje prawa, a uczestnicy ruchu drogowego muszą udzielić im pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to drugi kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdą sprawę zawsze ocenia się indywidualnie, by powiedzieć, jaka ze stron nie zachowała odpowiedniej ostrożności i wywołała zderzenie. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może zostać uznany za sprawcę i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie warunki, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i poprawnej reakcji. Wpływ ma również ogólna sytuacja w ruchu drogowym, a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.