Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada przywileje

Implantologia – Toruń
26 sierpnia, 2020
Co to jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada uprawnienia
28 sierpnia, 2020

Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada przywileje

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są te, służące w formacjach ratownictwa zdrowia, życia oraz ludzkiego mienia. Do grona pojazdów uprzywilejowanych należą też pojazdy, które wykorzystują służby bezpieczeństwa i publicznego porządku. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki pogotowia ratunkowego, wozy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji musi zakomunikować swój pobyt w ruchu drogowym, tak żeby inni kierowcy mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane mają prawa, jakie mogą zastosować jedynie w określonych okolicznościach. W zwykłych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do przepisów i zasad, tak samo jak inni kierowcy. Wyłącznie , kiedy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by zachować bezpieczeństwo lub uczestniczy akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego lub jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych może stosować się swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość nieprzestrzegania zasad ruchu czy poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd i zatrzymywać się w przestrzeniach zabronionych.

Warunkiem jest ogłoszenie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Sygnał dźwiękowy nie jest potrzebny po zatrzymaniu się pojazdu, ale bez względu na sytuację niezbędne jest zachowanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie bezwzględnie słuchać nakazów upoważnionej osoby do kontroli i kierownictwa ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak zachować się w sytuacji z udziałem pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy lub piesi są zobowiązani do szczególnego zachowania podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie zejść z drogi, umożliwiając pośpieszną i bezpieczną drogę . W takiej sytuacji dozwolony jest zjazd na pobocze lub pas zieleni albo postój na zatoce albo przystanku autobusowym. Zwykle kierowcy zbliżają się do najbliższej krawędzi jezdni. Zdarza się, że nie należy stawać, żeby nie spowalniać ani nie powodować niespodziewanego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane muszą niezwykle czujnie zachowywać się na skrzyżowaniu, z uwagi na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim znaleźć pomimo światła czerwonego. Warto dodać, że piesi także mają za zadanie ustąpić pierwszeństwa dla karetki, radiowozu lub strażackiego wozu. Absolutnie nieprzepisowe jest wchodzenie na jezdnię, nawet mając zielone światło. Osoby, jakie już wstąpiły na pasy, muszą prędko z nich zejść. Lepiej pamiętać o tych zasadach, bo nieprzestrzeganie ich grozi wysokim mandatem.

Czy da się wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza sporo wątpliwości pośród kierowców. O wyprzedzaniu pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu i innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, kiedy uczestniczą w akcji ratowniczej lub połączonej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wówczas obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak postępować, kiedy pojazd uprzywilejowany znajdzie się na drodze, ale nie będzie wykazywał swojego pośpiechu?

W terenie zabudowanym niezależnie od położenia  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd wykorzystuje sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Wyłącznie poza obszarem zabudowanym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, o ile nie biorą udziału w żadnej akcji. Podczas manewru wymijania trzeba utrzymać szczególną ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może być potrzebny zawsze, a wtedy i tak należy mu się pierwszeństwo. W obecności pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem należy troszczyć się o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje dodatkowe prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie przesądza, że to inny kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdą sprawę ocenia się indywidualnie, żeby stwierdzić, jaka ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności i wywołała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może być uznany winnym i pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie warunki, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i właściwej reakcji. Znaczenie ma też ogólny przebieg sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.