Kancelaria adwokacka – pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Odmładzanie skóry twarzy redukowanie zmarszczek Toruń usuwanie wiotkiej skóry Toruń
Bezinwazyjny termolifting skóry
28 stycznia, 2017
Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
30 stycznia, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób zostaje poszkodowanych na skutek rozmaitych wypadków losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz częściej wspomina się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako profesjonalni prawnicy mamy obowiązek przedstawić Wam fundamentalne wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podwyższy Waszą wiedzę i rozwieje wszystkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Pomimo, że w lekturze jurydycznej nie zostało całkowicie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zakażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wywołany przez złą diagnozę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo spowolniła właściwe leczenie, powodujące rozwój choroby, sprzeczne z dzisiejszą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała konkretna szkoda, jak i wykorzystanie preparatu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być niepotrzebny i niekorzystny dla konkretnego pacjenta. Na tym tle odznacza się 3 podstawowe warianty błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który spowodował powstanie określonej szkody. Wypadek drogowy nazywany jest jako zjawisko w ruchu kontynentalnym, w którym uczestniczy przy najmniej jeden pojazd (silnikowy lub bez takiego silnika) oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Poszkodowanym w wypadku może być zatem nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować również rowerzyści, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą podstawą kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać formę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które powstały w wyniku wypadku, brany jest pod uwagę podczas analizy wysokości zadośćuczynienia. Niemniej zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zgłoszeniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli specjalistę, który mierzy wymiar strat. Stworzony przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Zaprojektowana w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek przy pracy jako gwałtowne wydarzenie wywołane przyczyną fizyczną powodujące uszczerbek lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z świadczeniem przez zatrudnionego codziennych czynności albo rozporządzeń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z przeprowadzaniem przez zatrudnionego czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w drodze między miejscem funkcjonowania przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy.

Najważniejszym elementem definicji jest określenie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje wartość, która zaszła niezależnie od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uwzględnia się między innymi pracę maszynerii, energii elektroenergetycznej, preparatów chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z ignorancją różnych osób, które są odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy lub szkodliwych towarów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wielopoziomową machinę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w pracy ma predyspozycję dochodzenia jednorazowego zadośćuczynienia z ZUS. Co więcej, na zasadach generalnych, może on żądać reperacji doznanej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wyszczególnionych w tym miejscu wypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o należyte zadośćuczynienie dobrze jest jest się postarać, choćby ze względu na to, że uzyskane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w aspekcie dochodzenia godziwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Będziemy Cię wspierać w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj szybką pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Komentarze są wyłączone.