Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament u notariusza

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie własnego majątku jako następstwo śmierci. Testament to pismo urzędowe, gdzie spisuje się te osoby, jakie dostaną spadek. By dokument był pełnoprawny musi realizować parę wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba chcąca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz przygotować go bez pośredników przy pełnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w chwili otwarcia spadku, to znaczy po zgonie spadkodawcy. W innych okolicznościach podzielnie majątku na podstawie testamentu nie jest możliwe. Według przepisów spadkodawca może spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane wskazane przez prawo wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą spadkodawca musi spisać pełną treść testamentu własnoręcznie oraz uzupełnić go datą i podpisem. Tak samo istotne jest, aby z treści jasno można było stwierdzić, jakim osobom przepisany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony między kilkoma osobami. W takiej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go z reguły jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że warto jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są najczęściej kwestionowane, gdy dochodzi do kłótni wśród spadkobierców. Zapisanie testamentu u notariusza daje pewność, że testament będzie poprawny . Sporządza się go w obecności dwóch świadków, którzy tak samo jak spadkodawca i notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające sporządzenie testamentu. Innym poświadczeniem jest też protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – jest szczególny, stosuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to okoliczności wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przekazany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament stanie się nieważny jeżeli spadkodawca przygotuje go zmuszony albo w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament określa wolę tylko jednej osoby, dlatego nie może zostać zapisany przykładowo wspólnie przez małżonków.

Przygotowywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca spisuje go zmuszony albo nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z bazową zaletą – przekonaniem, że spisany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz ważny, znajdujemy także inne zyski wynikające z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego treści będą łatwe w odbiorze oraz nie pozostawią wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w razie kłótni pomiędzy spadkobiercami albo innymi osobami, jakie nie będą uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie akty notarialne spisane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. To oznacza, że oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis się zniszczy albo zgubi, bez problemu można odebrać następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba w ogóle sporządziła testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej taki zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Najważniejszym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli nie będzie tego wskazania aktualny testament unieważnia wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.