pomiary geodezyjne budynków

2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta – specjalistyczne pomiary

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a do tego sporządzamy następujące wykresy: odchyłek od średniej osi dla szyny lewej […]