Kancelaria notarialna – na kogo postawić

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwały i piękny
Styczeń 14, 2018
Wynajem autokarów Toruń - przewozy autokarowe
Wynajem autokarów wycieczkowych – Organizujemy wyjazd służbowy
Wrzesień 17, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W Polsce bycie notariuszem jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, ponieważ bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się zazwyczaj mówi – osobą, której mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, ale przy tym kimś, kto świetnie rozeznaje się w złożoności kodeksów i przepisów. Notariusz musi przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Zleceniodawców i dbać o wcześniej przytoczonych w każdej powierzonej mu kwestii. Najważniejsze zapytanie – które problemy możemy powierzyć notariuszowi i ile trzeba będzie zapłacić? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jak wynika z legendy – notariat u nas miał narodzić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z ery Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty pojawiały się stale po 1309 r. Notariat polski rozwijał się przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami procesy zobowiązujące do przedstawienia rzetelnych dokumentów i innych świadectw notarialnych. W tym też czasie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Przez lata notariat pokaźnie rozkwitł, a szczególną rolę odgrywał również gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło 15 lat zanim zakodowano Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie dostatecznie hamowały rozwój notariatu. W czasach PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, jak np. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Systematycznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy notariuszy, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz priorytetowo, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, którego najważniejszym celem stało się zabezpieczanie interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia , dlatego też w swojej pracy winien kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to również powiernik, któremu Klienci wyjawiają własne tajemnice oraz trudności i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje świetna kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się upewnić, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu zamierzamy przekazać istotne dla nas sprawy, ma regularnie pomnażaną, branżową wiedzę. Zbadajmy równolegle, czy kancelaria notarialna może zapewnić nam zabezpieczenie wszystkich kwestii związanych z transakcją. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez stresu umieścimy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie są wymagane dokumenty i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej ważnych papierów powinien do notariusza dostarczyć ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Gdy mówimy o kupującym, będzie to stosunkowo krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz niekiedy dokumenty z banku, potwierdzające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego sporo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najbardziej kluczowych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i łatwe do zrozumienia dla analizowanych stron. Przypilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.