Otwieramy firmę – jakie są formy opodatkowania

Dekoracje weselne - swietlne kwiatowe balonowe - dekorowanie sal kosciolow samochodow
Dekoracje weselne Toruń
Sierpień 28, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja laserowa
Sierpień 29, 2019

Otwieramy firmę – jakie są formy opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w wypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dopasować formę podatku do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dopasowany z głową.

Poltax – Księgowość Toruń

Komentarze są wyłączone.