Jakie funkcje pełni notariusz?

Usuwanie owłosienia na całe życie Depilacja laserowa Toruń Depilacja
Depilacja laserowa – sposób na wrastające włoski
Marzec 21, 2017
Etykieciarki Aplikatory etykiet Etykietowanie produktów
Etykieciarki przemysłowe – rodzaje, technologie, korzyści
Marzec 24, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą precyzji i ogromnej znajomości prawa. Podstawowym celem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, jak i zapobieganie występowaniu konfliktów na tle przeróżnych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, troszcząc się o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz prócz tak tradycyjnych działań jak sporządzanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak choćby przechowywanie papierów wartościowych. Część z nas prawdopodobnie uważa, że kancelaria notarialna to placówka z regałami pełnymi książek i bukowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem doświadczona Pani Notariusz. Teraz taki wygląd kancelarii notarialnej jest już przeszłością, ponieważ co raz większa liczba notariuszy wykonuje swoje zadania na laptopach, zapisując wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. W rzeczy samej, notariusze to bardzo innowacyjni funkcjonariusze, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak na przykład zakup mieszkania.

W dalszej części tekstu otrzymasz informacje o tym jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

W zamierzchłych czasach notariusz nazywany był regentem. Osobistość ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Naturalnie dzisiaj notariusze specjalizują się w czymś zupełnie innym, ale część ich obowiązków jest bezpośrednio złączona z działalnością państwa. Chociażby konstruowanie aktów notarialnych potwierdzających własność danej działki.

Co należy uczynić, aby zostać notariuszem z krwi i kości. Jest to dosyć skomplikowany proces, aczkolwiek w każdym roku wiele osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto chce stać się notariuszem powinien na starcie zrealizować studia na kierunku prawo. Kolejnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i kończy się pisemnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po sfinalizowanej aplikacji, określona osoba zostaje powołana notariuszem przez właściwego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość twierdzi, funkcjonariuszami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z zespołu praw publicznych, między innymi z wyjątkowej ochrony osobistej. Poszczególny aspekt działalności notariusza jest opisany w ustawie prawo o notariacie. Dobrze zaznaczyć, że cennik usług notariusza są określone z góry. Określane jest to jako taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy działalność notariusza jest ściśle opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie może świadczyć innych funkcji, niż te uregulowane w powyższej ustawie. Spis zadań notariusza jest ścisły, zatem prosto jest stwierdzić czym konkretnie zajmują się osoby sprawujące taki zawód.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt oficjalny, który może być stworzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, ponieważ poświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Poszczególne ustawy rezerwują formę aktu notarialnego dla legalności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna realizowana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – czynność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej konsekwencje prawne. Takie zlecenie przydaje się w trakcie rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu uwierzytelnia wykonanie określonej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest czynnością, którą dokonuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Pretekstem do protestu może być nieodebranie weksla lub odmowa zapłaty weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz przechowuje nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w specjalnych przepisach prawa.
  • Sporządzanie odpisów dokumentów – odpis jest generalnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w taki sposób deklaruje, że replika dokumentu jest tożsama z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest zobligowany do skonstruowania danego aktu prawnego.

Jak na pewno zaobserwowaliście działalność notariusza nie jest wcale taka prosta. To od jego pracy zależne jest powodzenie dokonania określonej czynności prawnej. Ponosi on znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż istotą jego pracy jest głównie przeciwdziałanie sporom prawnym.

Oprócz wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych drobniejszych zadań wyznaczonych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który rzetelnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej odnajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.