Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
Wrzesień 11, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – metody wykonywania zabiegów
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, które zobowiązują do odpowiedzialności i sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać konkretne czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani także starają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieodpowiednie usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.